29/06/2021 - G-GR

Home > Zittingen > 29/06/2021 - G-GR

29/06/2021 - G-GR

Agendapunten

Volgnummer Naam
13 Gebruikersreglement: Camperparkings Details
23 Goedkeuring meerjarenplanaanpassing 2020-2025, 3de herziening, MJPA-20_25-21-1 van het autonoom gemeentebedrijf Bilzen Details
24 Vaststellen jaarrekening 2020 Stad en OCMW Details
25 Meerjarenplanaanpassing 2020-2025, 3e herziening, MJPA-20_25-21-1 1e budgetwijziging 2021 van Stad en OCMW Bilzen Details
27 Goedkeuring notulen Gemeenteraad 1 juni 2021 Details
28 Besluitenlijst GR 29 juni 21 Details
Terug