29/06/2021 - OCMWR

Home > Zittingen > 29/06/2021 - OCMWR

29/06/2021 - OCMWR

Agendapunten

Volgnummer Naam
01 Reglement inzake de terugbetaling van kosten in de ambulante zorg ter bevordering van de geestelijke gezondheid voor Bilzenaren met een beperkt budget Details
05 Vaststellen jaarrekening 2020 voor het gedeelte van het OCMW Details
06 Vaststelling meerjarenplanaanpassing 2020-2025, 3e herziening, MJPA-20_25-21-1 1e budgetwijziging 2021 van Stad en OCMW Bilzen Details
07 Goedkeuring notulen OCMW-raad 1 juni 2021 Details
08 Besluitenlijst OCMW 29 juni 21 Details
Terug