05/10/2021 - OCMWR

Home > Zittingen > 05/10/2021 - OCMWR

05/10/2021 - OCMWR

Agendapunten

Volgnummer Naam
01 Goedkeuring gebruiksreglement flex lokalen eerste lijn Details
04 Goedkeuring notulen OCMW-raad 7 september 2021 Details
05 Besluitenlijst OCMW-raad 5 oktober 2021 Details
Terug