05/10/2021 - G-GR

Home > Zittingen > 05/10/2021 - G-GR

05/10/2021 - G-GR

Agendapunten

Volgnummer Naam
05 Vaststelling toelagereglement voor de sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks Details
06 Vaststelling toelagereglement voor het instandhouden van nestgelegenheden voor huiszwaluwen, boerenzwaluwen en gierzwaluwen Details
29 Goedkeuring notulen Gemeenteraad 7 september 2021 Details
30 Besluitenlijst GR 5 oktober 2021 Details
Terug