07/09/2021 - OCMWR

Home > Zittingen > 07/09/2021 - OCMWR

07/09/2021 - OCMWR

Agendapunten

Volgnummer Naam
02 Vaststelling reglement inzake Fonds voor participatie en sociale activering Details
04 Goedkeuring notulen OCMW-raad 29 juni 2021 Details
05 Besluitenlijst OCMW 7 september 2021 Details
Terug