07/09/2021 - G-GR

Home > Zittingen > 07/09/2021 - G-GR

07/09/2021 - G-GR

Agendapunten

Volgnummer Naam
13 Stedelijke basisscholen Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: goedkeuring schoolreglement 2021-2022 Details
16 Vaststelling subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen Details
17 Vaststelling toelagereglement op de aanbieding van huisvuil voor incontinentiepatiënten, stomapatiënten en patiënten die parenterale voeding (TPN) toegediend krijgen Details
27 Goedkeuring notulen gemeenteraad 28 en 29 juni 2021 Details
28 Besluitenlijst GR 07 september 2021 Details
Terug